Rigger / Juru Ikat Beban

Latar Belakang Juru ikat beban (rigger) adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan dan keterampilan khusus dalam melakukan pengikatan barang serta membantu kelancaran pengoperasian peralatan angkat angkut. Alat bantu yang...